Make your own free website on Tripod.com
[ MS Windows | ISO Latin2 | Macintosh | KEYBCS2 | Dos Latin 2 | 7bit ASCII ]
  

Terry Pratchett v Praze !
Terry Pratchett je jedním z nejznámějších - a také nejprodávanějšch - anglických spisovatelů. První jeho knihou, která u nás vyšla, byla Nefalšovaná kočka (The Unadulterated Cat), ale opravdovým hitem, který se stal stejně jako ve světě i u nás fenoménem, je série Zeměplocha.

Zeměplocha je dnes již téměř dvacetidílná řada více či méně volně spojených románů, odehrávajících se na placatém světě, spočívajícím na zádech čtyř slonů, nesených vesmírem na krunýři želvy A'Tuin. Terry Pratchett tento svět zabydlel nepřeberným množstvím pozoruhodných postaviček - ať už je to čaroděj-packal Mrakoplaš, bábi Zlopočasná, SMRŤ, stařenka Oggová (její proslavená Ježčí píseň už zazněla i po několika pražských krčmách), Erik…

U nás příběhy Zeměplochy (stejně jako část dalších Pratchettových knih) vycházejí v péči nakladatelství Talpress. A na jeho pozvání letos Terry Pratchett přijel již podruhé do Prahy !

Před knihkupectvím Krakatit v Jungmannově ulici, kde ve čtvrtek odpoledne proběhlo první kolo autogramiády, se už několik hodin před příjezdem Terryho vytvořila fronta dlouhá několik desítek metrů.

S malým zpožděním (ulice Prahy ten vypadaly spíš jako parkoviště - vozy se sunuly rychlostí rozzlobených hlemýžďů) začala kolem šesté hodiny podpisovka. Terry Pratchett se nevzdal a podepisoval a maloval věnování, až dokud nebyl po několika hodinách uspokojen i poslední fanoušek - i když nutno dodat, že při pohledu na útlou dívenku, která před něj postavila úhledně vyrovnaný sloupeček dvaceti jeho u nás vydaných knih plus originály Zeměplochy v angličtině, se mu na okamžik zamžil zrak.

Knihy podepisoval i Jan Kantůrek, jehož výtečné přelady mají na úspěchu Zeměplochy v Čechách nemalou zásluhu.

V pátek dopoledne proběhla tiskovka pro novináře, a kolem poledne se vyrazilo do Brna … moravských fanoušků Zeměplochy je také požehnaně, takže Terry Pratchett opět podepisoval a podepisoval a podepisoval.

Všechny knihy ze série Zeměplocha, stejně jako figurky postaviček, si můžete prohlédnout a objednat na stránkách nakladatelství Talpress - http://www.talpress.cz.


GRADA Publishing
Ingeborg Němcová, Milan Žák
Hospodářská politika
Učebnice hospodářské politiky seznamuje nejen vysokoškolské studenty, ale všechny ekonomy a manažery mj. s důchodovou, rozpočtovou a měnovou politikou, vnitřní a vnější rovnováhou, makroekonomickou analýzou a prognózou, nositeli a nástroji hospodářské politiky, rolí státu (vlády) v hospodářské politice a s procesem ekonomické transformace.
196 Kč, 232 stran

Vladimír Resl
Hojení chronických ran
Záměrem publikace je poukázat na to, že v dnešní době pokročily terapeutické možnosti natolik, že je účelné neomezovat léčbu varixů na pouhou kompresi, ale měla by být doplněna léčbou místní i celkovou, fyzikální terapií a rehabilitací. Autor, přední český dermatolog, shrnuje poznatky o etiopatogenezi, nových, zejména neinva-zivních vyšetřovacích metodách, věnuje se významu mikrobiální flóry a procesu hojení z hlediska buněčného a imunitního. Kniha nejen pro dermatology!
480 Kč, 432 stran

Kolektiv autorů
Očkování v praxi praktického lékaře
Příručka je určena zdravotnickým pracovníkům zabývajícím se aktivní a pasivní imunizací u dětí a dospělých i lékařům očkujícím zdravotně postižené osoby. Kniha pojednává všeobecně o problematice podání očkovací látky nebo globulinu a dále obsahuje charakteristiky jednotlivých onemocnění, proti nimž se v ČR očkuje, a u nás registrovaných a používaných očkovacích látek, popřípadě i specifických globulinů.
98 Kč, 112 stran


ŽÁDEJTE VE 4. ČTVRTLETÍ ...
Opětovně se na naše stránky vrací pravidelné informace z Nakladatelství Karolinum.
Všechny níže uvedené informace jsou zároveň na adrese http://knihy.hyper.cz/karolinum/

Od října až do konce tohoto roku - tedy ve 4. čtvrtletí - se na pultech knižní prodejny Univerzity Karlovy postupně objeví další nové publikace. Budeme vás informovat o tom, kdy už jsou k prodeji a o jiných zajímavostech s tím spjatých (např. autogramiády apod.), ale v prodejně v Celetné ulici 18 v Praze 1 se určitě zastavte ! I když nakladatelstvím Karolinum vydané knihy jsou samozřejmě také na pultech i jiných knihkupectví, slevy na vědecké publikace z jeho produkce dostanete jenom v univerzitní prodejně !!

Na co se můžete těšit ?

Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta
Původní dílo pracovníků českého egyptologického ústavu UK ( pod vedením prof. M. Vernera) vychází z nejnovějších poznatků egyptologického bádání. Obsahuje mj. 950 abecedně uspořádaných hesel, 660 obrazků , přehled literatury, chronologickou tabulku a rejstříky.

M. Kaftan, L. Horáková: English in Economics
Angličtina v ekonomii a hospodářství
Odborná učebnice angličtiny pro studenty ekonomie je doplněna klíčem, jazykovým slovníkem základnich ekonomických pojmů a audiokazetou. Umožní i lépe porozumět základům současné ekonomiky.

H. Kohl: Chtěl jsem sjednocení Německa
Kohlovy vzpomínky, zpracované dvěma zkušenými novinaři, upoutávají zasvěceným vylíčením světodějných událostí, jež se odehrály mezi létem 1989 a podzimem 1990 a změnily politickou tvář Evropy.

J. Pacák: Jak porozumět organické chemii
Tato netradiční učebnice je určena studentům gymnázií a studentům vysokých škol, kde není chemie hlavním oborem. Vysvětluje základy tohoto oboru a obsahuje soubor příkladů i s jejich řešením.

J. Slavík: Od výrazu k dialogu ve výchovu. Artefiletika..
Publikace popisuje a vysvětluje nejnovější trendy v tvůrčí a výrazové výchově. Zabývá se do hloubky vztahy mezi školní výchovou, duševní terapií a uměním.

J. Weingreen: Učebnice biblické hebrejštiny
Dotisk okamžitě rozebraného titulu, který je překladem druhého anglického vydání (Oxford University Press 1959) učebnice klasické hebrejštiny. Obsahuje mluvnici, překladová cvičení, mluvnické tabulky, přehled nepravidelných sloves a slovniček.

Židé v novodobých dějinách
Sborník seznamuje nejširší okruh zájemců s osudy Židů se zvlaštním zřetelem na 20. století. Vedle odborných přednášek obsahuje i několik osobních svědectví a rozsáhlou bibliografii k tématu.


Elektronická knihkupectví na Internetu
Pokud znáte nějaké české či slovenské elektronické knihkupectví napište nám o něm, i o vašich zkušenostech s objednáváním knih přes internet.

Akce K
Pokud víte o nějaké akci související s knihami a čímkoliv podobným a rádi byste o ní řekli ostatním ? Pak jedinečná šance na zveřejnění je tu. Napište nám o ní !
Nezapomínejte ani na stálou stránku o zajímavých antikvariátech. Víte o nějakém ?