Make your own free website on Tripod.com

Neviditelná Univerzita

  Zeměplocha ! NOW !

V celé své kráse (skoro)
V celé své kráse (skoro)

Neviditelná Univerzita je nejlepší magická škola na Zeměploše (asi protože je jediná). Najdete ji v největším zeměplošském městě, Ankh-Morporku. Je v bohatší části Ankhu. Je obehnaná obrovskou kamennou zdí, přes kterou se "nikdo" nedostane. Jejímu čelu vévodí obrovské magické dveře. Mágové přes ně normálně nechodí, otevírají se totiž magickým zaklínadlem. To je v paměti arcikancléře. Samozřejmě, když si chcete odskočit "na pifčo" jde to dírou ve zdi za rohem.

Celou univerzitu tvoří komplex budov postavených ze starého kamene, nasáklého magií. Díky té magii je možno najít v podzemí univerzity například myši v obleku a jinak podobně inteligentní potvory. Hlavní budovou je samotná univerzita. Její centrum tvoří Velká síň, kde se mágové chodí najíst a jinak bavit. Další zajímavou a dosti zmiňovanou budovou je budova Silnoproudé magie. Poslední důležitá věc je Magická

Tady ji máte na mapě
Tady ji máte na mapě
knihovna. V této budově se nachází největší sbírka knih na Zeměploše. Knihy jsou tam k regálům přivázány řetězy, některé jsou ve studené vodě, aby nespálily samy sebe a podobně. O všechny knihy se tam stará Knihovník, který je kapitolou sám pro sebe.

Celé univerzitě velí arcikancléř. Momentálně je to Vzoromil Výměšek. A pak jeho poskok Kvestor, i když ten je spíš mimo (doslovně).


Zeměplocha ! NOW !   Štěpán Dušek