Make your own free website on Tripod.com


Při tvorbě stran o Zeměploše jsem se rozhodl preferovat Microsoft Internet Explorer 4.
Hlavni důvod je ten, že Explorer narozdíl od Netscapu podporuje plovoucí rámy,
které jsem se 8/4/98 rozhodl využívat.

kalda@mailexcite.com